Filosofi & psykologi

Upplysningen är mer omstridd än någonsin

Upplysningskritik
Anders Burman & Inga Sanner (red.)

Symposion
260 sidor
ISBN 9789187483080

| Respons 4/2015 | Låst recension | 9 min läsning

Upplysningen har kritiserats för att vara en form av maktutövning men det finns röster som menar att dess ideal måste återuppväckas för att bemöta religiös fundamentalism och vidskepelse. Denna antologi ger en god grund för en fortsatt diskussion om detta centrala och återkommande tema i samhällsdebatten.

Upplysningstiden och dess idéer är högaktuella. Nyligen utkom Christer Sturmark med Upplysning i det 21:a århundradet. De senaste årtiondena har irrationalismen, vidskepelsen och fanatismen accelererat. Religiösa fundamentalister manar till heligt krig och visar avrättningar på Youtube. Tro på demoner resulterar i misshandel och mord. Liksom på 1700-talet står kampen mot förtryck i religionens och vidskepelsens namn. Upplysningens ideal behöver återuppväckas, skriver Sturmark.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist