Historia

USA:s strategi drev fram ett urskiljningslöst dödande

Ekot från Vietnam
Kaj Falkman

Carlsson
254 sidor
ISBN 9789173316538

| Respons 5/2014 | Låst recension | 12 min läsning

Nick Turse träffade på en hemlig utredning av Pentagon som dokumenterade över 300 våldsdåd av amerikansk personal mot civila i Sydvietnam. Han har intervjuat överlevande i Vietnam och skildrar ett urskillningslöst dödande som dock till stora delar var känt sedan tidigare. Kaj Falkman var handläggare på UD för Vietnamfrågan 1968–1973 och även chargé d’affaires i Hanoi. Den bok han nu publicerar är en romantisk berättelse om ett dygdigt bondefolk och utelämnar den terror som FNL gjorde sig skyldig till.

Fortfarande omkring fyrtio år efter krigsslutet framstår Vietnamkriget som en av de viktigaste konflikterna i modern historia. Militärt innebar kriget början på ett paradigmskifte. När den amerikanska insatsen i Vietnam inleddes på allvar 1965 präglades den av 1900-talets industriella utnötningskrig, där fienden skulle slås ihjäl genom yttäckande eldkraft och personalförsörjningen säkras genom en outsinlig ström av värnpliktiga. När USA:s aktiva krigsdeltagande avslutades 1972 stod amerikanerna däremot på tröskeln till vår egen tids högteknologiska krig. Insatserna på slagfältet hade anförtrotts små grupper av kvalificerade professionella och skedde huvudsakligen från luften. Drönare och smarta, målsökande vapen spelade en viktig roll. Följande år, när det slutliga fredsavtalet undertecknats i Paris, avskaffade USA värnplikten för gott.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Utbildning
  Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
  Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
 2. Politik & samhälle
  Bildningsfrågor går på tvärs med den etablerade politiska skalan
  Varken bildning eller piano – Vantrivs borgerligheten i kulturen? Lars Anders Johansson (red.)
 3. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
 4. Konstarterna & medier
  Aktivistisk poesi som vill förändra världen
  Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck