Ekonomi

Utvidgningen av EU har medfört betydande välfärdsgap

Välfärdsgapet – EU:s sociala utmaning. Europaperspektiv 2015
Lars Oxelheim|Thomas Persson|Ulf Bernitz

Santérus
274 sidor
ISBN 9789173590884

| Respons 5/2015 | Låst recension | 9 min läsning

När EU utvidgades i tre steg på 2000-talet med länder i främst Öst- och Centraleuropa fanns det större skillnader mellan de gamla och nya EU-länderna än vid tidigare utvidgningar och det har inte skett en snabb utjämning av inkomsterna mellan länderna. Detta inkomstgap har förstärks av den finansiella krisen och recessionen. I denna antologi behandlas konsekvenserna av denna utveckling och EU:s politik för att minska klyftorna. Boken är ett mycket värdefullt tillskott till litteraturen på området.

När föregångaren till EU, EEC, bildades på 1950-talet var de ekonomiska skillnaderna stora mellan de sex länder som ingick. Italien var betydligt fattigare än de andra fem länderna. Det kan förklara att den gemensamma arbetsmarknaden inte bildades direkt utan först i tre steg under 1960-talet. Men Italien hade en snabb tillväxt och när det blev fritt att söka arbete i andra länder inom EEC skedde inte en ökning av migrationen från Italien; den stora migrationen från Italien till främst Tyskland hade ägt rum tidigare. På samma sätt skedde inte omedelbart en utvidgning av den gemensamma arbetsmarknaden när Grekland, Portugal och Spanien blev medlemmar av EU och med samma resultat: en begränsad migration från de nya medlemsländerna till andra länder i den gemensamma arbetsmarknaden efter att gränserna öppnats för arbetskraftsinvandrare. Inkomstskillnaderna hade redan minskat. De sydeuropeiska länderna hade en snabb ekonomisk utveckling.

Relaterat
Analys/Reportage

Åtstramningspolitiken hotar den grekiska demokratin

Åtstramningspolitiken har eroderat den antifascistiska konsensus som tidigare kännetecknade EU. Men även den extrema vänstern gynnas av krisen. I Grekland har skuldkris, åtstramningspolitik och flyktingkris förstärkt konflikten mellan vänster- och...


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark