Filosofi & psykologi

Vad är kunskapshistoria och vad kan den bli?

Forms of Knowledge – Developing the History of Knowledge
Johan Östling, David Larsson Heidenblad & Anna Nilsson Hammar (red.)

Nordic Academic Press
304 sidor
ISBN 9789188909381

| Respons 4/2020 | Låst recension | 8 min läsning

Historiker vid framför allt Lunds universitet har med framgång odlat en kunskapshistorisk inriktning. Men är kunskapshistoria något nytt eller bara ett nytt ord för gamla praktiker? Denna samling sammanhållna och välskrivna bidrag illustrerar hur en grupp forskare, många av dem i en tidig fas i karriären, arbetar för att skapa en profil och identitet och skaffa sig en position i ett akademiskt system.

Publ. i Respons 4/2020
TEMA | Ideologi och akademisk frihet

Torbjörn Gustafsson Chorell

Torbjörn Gustafsson Chorell är universitetslektor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark
 5. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)