Konstarterna & medier

Vad filmer om antiken säger om den tid de skapades i

Svärd, sandaler och skandaler – Antiken på film och i tv
Isak Hammar & Ulf Zander (red.)

Studentlitteratur
328 sidor
ISBN 9789144102535

| Respons 5/2015 | Låst recension | 10 min läsning

Filmer om antiken har genom åren varit en populär genre och nu har för första gången en grupp svenska forskare tagit sig an den. Frågan om vilken historisk kunskap dessa filmer kan ge är undanskymd, men överlag är det en innovativ antologi som visar upp humaniora från dess bästa sida.

Hur historia förmedlas på film och i tv har i alla avseenden varit ett amerikanskt konnoterat forskningsfält, både rent konkret i det att den största delen av forskningsfältet befinner sig i USA (Journal of American History recenserar exempelvis regelbundet historiska filmer på ett seriöst sätt som fortfarande känns avlägset för motsvarande svenska och europeiska historievetenskapliga tidskrifter), men också därför att de primära studieobjekten – historiska spelfilmer, dokumentärer och tv-serier – är amerikanskproducerade. Detta innebär dock inte att all audiovisuell historieförmedling avser amerikansk historia, snarare tvärtom. Hollywoods globala och nära hundraåriga dominans över film- och tv-medierna har medfört att även audiovisuell historieförmedling och historieskrivning lika ofta har avsett europeisk historia (och, men mer sällan, asiatisk, afrikansk och sydamerikansk dito). Den ännu småskaliga europeiska forskningen inom film och historia-fältet har som respons på detta i påfallande hög utsträckning sysselsatt sig med amerikanska produktioner (med stort genomslag) och nästan inte alls med europeiska produktioner (med ett litet och ofta enbart nationellt genomslag).


Tommy Gustafsson

Tommy Gustafsson är professor i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark