Naturvetenskap & teknik

Vad litteratur kan lära läkare

Litteratur & läkekonst – Nio seminarier i medicinsk humaniora
Katarina Bernhardsson, Immi Lundin & Evelina Stenbeck

Makadam
198 sidor
ISBN 9789170613340

| Respons 6/2021 | Låst recension | 7 min läsning

Medicinsk humaniora etablerades under förra året på allvar i Sverige. Därför kommer Litteratur & läkekonst, som baserar sig på erfarenheter från läkarprogrammet på Lunds universitet, lägligt. Boken vänder sig till kollegor inom fältet och författarna bjuder generöst på sin pedagogiska metod och visar på litterära texters potential i detta sammanhang.

Det är en händelse som ser ut som en tanke att pandemiåret också blev det år när fältet medicinsk humaniora på allvar etablerades i Sverige. Detta ligger i linje med en internationell trend. Ansträngningar för att återinföra humaniora i den medicinska yrkesutövningen har visserligen pågått ända sedan läkare först blev naturvetare. Dock är det först nyligen som så många historiker, litteraturvetare, antropologer och andra humanister och samhällsvetare som befattar sig med frågor kopplade till medicin, kropp och hälsa, väljer bort sin ämnesspecifika identitet till förmån för beteckningen medical humanities. I Sverige har detta tagit sig uttryck i inte mindre än tre nygrundade forskningscentra under 2020, vid sidan av en rad nätverk och arbetsgrupper på olika håll. I de flesta fall går dessa initiativ på forskningssidan hand i hand med försök att etablera ett undervisningsutbud främst på läkarprogrammen, men också på andra utbildningar inom vård och hälsa.

Publ. i Respons 6/2021
I FOKUS | Akademiska prestationister
Relaterat

Trots allt en traditionell medicinhistoria

Recensionen avser flera titlar Nils Uddenberg deklarerar i inledning till sitt tvåbandsverk att han inte vill skriva en traditionell medicinhistoria utan snarare lyfta fram kunskapssökandets labyrintiska karaktär. Men det bestående...


Ylva Söderfeldt

Ylva Söderfeldt är docent och universitetslektor i idé- och lärdomshistoria, föreståndare för Centrum för medicinsk humaniora, Uppsala universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark