Utbildning

Välfärdsstatens kris öppnade för en offensiv legitimering av humaniora

Folkhemmets styvbarn – Humanioras legitimitet i svensk kunskapspolitik 1935–1980
Hampus Östh Gustafsson

Daidalos
493 sidor
ISBN 9789171736147

| Respons 5/2021 | Låst recension | 8 min läsning

I sin avhandling lyckas Hampus Östh Gustafssons ge ett mer teoretiskt reflekterat och empiriskt underlag för diskussionen om humanioras roll och den kommer att vara en viktig utgångspunkt för diskussionen framöver. Han visar att humaniora under den period som dominerades av planeringsrationella ideal sågs som ett lyxbetonat fenomen med marginell betydelse. Det var först med den politiska radikaliseringen under 60-talet som humaniora fick en mer offensiv roll som samhällskritiker.

Gång på gång, decennium efter decennium, har frågan om humanioras kris och bristande legitimitet diskuterats i böcker, paneldebatter och tidningsartiklar. Existensberättigandet har ideligen ifrågasatts. Föga förvånande har humanisterna också haft större behov att rättfärdiga sin verksamhet och tvätta bort eventuella lyx- och hobby-stämplar än representanter från andra discipliner, för vilka begreppet samhällsnytta ingår i självbilden och självförståelsen. Allt detta och mer därtill analyserar Hampus Östh Gustafsson omsorgsfullt och övertygande i doktorsavhandlingen Folkhemmets styvbarn – Humanioras legitimitet i svensk kunskapspolitik 1935–1980. 

Publ. i Respons 5/2021
I FOKUS | Demokratins kris
Relaterat
Analys/Reportage

Humanioras historia som ett globalt forskningsfält

Trots att humanioras villkor ständigt diskuteras har det länge saknats mer övergripande forskning om dess historia. På senare år har ett nytt forskningsfält etablerats, anfört av professorn i digital humaniora...


Kim Salomon

Kim Salomon är professor emeritus i historia vid Lunds universitet och aktuell med boken Jag anklagar – De intellektuellas historia. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark