Historia

Valfrihet väger i dag tyngre än det allmänna bästa

Problemet med vinster – Riksdagsdebatter om privat och offentlig drift under 400 år
Magnus Linnarsson

Nordic academic Press
312 sidor
ISBN 9789188661104

| Respons 6/2018 | Låst recension | 11 min läsning

Som framgår av Magnus Linnarssons bok finns det en stor kontinuitet i debatten om privat och offentlig drift. En annan viktig slutsats i boken är att vår egen tid innehåller en kvalitativt ny ståndpunkt genom argumentet om individens valfrihet. Det blir individens bästa, inte det allmänna bästa, som får företräde. Linnarssons fråga vem som i dag värnar det allmänna bästa är något dagens politiker borde fundera över.

Det är inte rätt att enskilda gör profit på en verksamhet vars avkastning borde tillfalla det allmänna. Så argumenterade några hugade debattörer vid 1765–66 års riksdag för att tullväsendet, som sedan 1723 varit utarrenderat till privata utförare, skulle återgå till allmän drift. En annan talare i samma debatt betonade i stället vikten av att de medel som tullverksamheten genererade skulle brukas respektfullt, med hänvisning till att de ytterst hade uppkommit genom ”andras contribution”. Båda debattörerna refererade till principen om det allmänna bästa – av latinets bonum commune eller salus publica – och ställde det mot omoralisk egennytta.

Publ. i Respons 6/2018
I FOKUS | Sekularisering

Johannes Ljungberg

Johannes Ljungberg är fil dr. i historia vid Lunds universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark