Konstarterna & medier

Vi längtar till havet men Strandskräcken sitter djupt

Döden på stranden
Per Högselius

Ellerströms
213 sidor
ISBN 9789172475809

| Respons 6/2020 | Låst recension | 12 min läsning

Som Per Högselius visar i sin välskrivna långessä är det ett modernt fenomen att associera stranden med glädje och frid. Det förmoderna Europa fruktade stranden som ett dödens territorium. Högselius menar att denna skräck finns kvar under ytan. Stranden är ett område där det fasta och flytande, hav och land, liv och död, möts.

Publ. i Respons 6/2020
TEMA | Vi vantrivs i välfärden

Gustaf Johansson

Gustaf Johansson är fil. dr i historia och fri skribent. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 2. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 3. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark