Historia

Ytterligare en hjältesaga

Gustaf Mannerheim
Dag Sebastian Ahlander

Historiska media
383 sidor
ISBN 9789175453255

| Respons 1/2017 | Låst recension | 9 min läsning

Den aldrig sinande strömmen av litteratur om Gustaf Mannerheim utmärks av ett okritiskt och högaktningsfullt närmande. Dag Sebastian Ahlander följer samma trend när han bedömer Mannerheim som Nordens störste hjälte under 1900-talet. Mannerheims många förtjänster ska inte förnekas, men man måste också kunna diskutera hans fel och misstag.

Publ. i Respons 1/2017
TEMA | Management & mindfulness

Erkki Toumioja

Erkki Tuomioja är riksdagsledamot, docent i politisk historia och ordförande för Historiker utan gränser i Finland. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Utbildning
  Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
  Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
 4. Utbildning
  Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
  De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist