Skribent: Alexandra Borg

I Fokus | Kunskapens nya arenor
Ett digitalt hål har öppnat sig i Gutenberggalaxen
I dag är nästan 50 procent av alla böcker som säljs...
Essä
Bildningskultur i det lilla formatet på stark framväxt
Idén med koncentrerade redogörelser av vetenskapliga och vardagliga fenomen är högst...
Analys/Reportage
Tunga böcker, lätta vågor – Facklitteraturen och ljudboken
Sett till antalet titlar har utgivningen av facklitteratur hittills inte påverkats...