Skribent: Anders Högberg

Naturvetenskap & teknik
En palett av förhistoria
Vi människor – Mänsklighetens ursprung och våra glömda förfäder Frank Westerman (övers. Joakim Sundström)
I Fokus | Arkeogenetik
Migration är inte den enda förklaringen till genflöden
Resultat från DNA-analyser de senaste tio åren har fått stor betydelse...
På plats
Svenska bidrag till forskningen om människans evolution
Det internationella projektet Palaeo-TrACKS har funnit ett kreativt sätt att organisera...
Debatt
Museidebatt med åsikter utan vetenskapligt stöd
I höstens intensiva museidebatt går två spår att urskilja. Det ena...
Naturvetenskap & teknik
Sammanhållen och uppdaterad berättelse om förhistorien
Min europeiska familj – De senast 54000 åren Karin Bojs
Naturvetenskap & teknik
Högklassisk populärvetenskap om människans utveckling
Thinking Big Clive Gamble, John Gowlett & Robin Dunbar