Skribent: Anna Källén

Historia
Väjer inte för obekväma sanningar
Museums in a time of migration – Rethinking museums’ roles, representations, collections, and collaborations Christina Johansson & Pieter Bevelander (red.)
Tema | Arkeogenetik
När streckkoder blir identiteter och berättelser
DNA-tekniken beskrivs ofta i nyhetsmedierna som en demokratisering av släktforskning och...