Skribent: Anneli Jordahl

Konstarterna & medier
Avsaknad av skamspärr var hennes problem och tillgång
Behovet av närhet blir med åren betydligt större än nödvändigheten att bevara sin värdighet Maria Jönsson