Skribent: Aryo Makko

Filosofi & psykologi
En labyrint av frågor utan svar
Övervakad – Människor, maskiner & Gud Susanne Wigorts Yngvesson
Historia
Skräcken för ryssen som styr vår säkerhetspolitik
Björnen kommer! – Om ryssrädsla, mönsterseende och militära misstag Mattias Göransson
Historia
Underrättelsetjänst bortom politisk insyn
Sprickor i järnridån – Svensk underrättelsetjänst 1944–1992 Wilhelm Agrell