Skribent: Åsa Arping

Debatt
Litteraturöversiktens öde att vara både för kort och för lång
I sin recension av Natur & Kulturs litteraturhistoria (Respons 4/2021) hävdar...
Konstarterna & medier
En outsiders skakiga livsresa
Världen väntar mig – Birgitta Stenberg, lusten & litteraturen Paul Tenngart
Konstarterna & medier
En språngbräda till parnassen
En lundensisk litteraturhistoria – Lunds universitet som litterärt kraftfält Katarina Bernhardsson, Göran Bexell, Daniel Möller & Johan Stenström (red.)
Konstarterna & medier
Aktivistisk poesi som vill förändra världen
Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck