Skribent: Astrid Grelz

Essä
Olika syn på kvinnan och brottslingen
August Strindberg inspirerades sannolikt mer av Friedrich Nietzsches filosofi än han...