Skribent: Björn Hammarfelt

Utbildning
Ökad frihet från staten har lett till starkare styrning
Det ostyrda universitetet? – Perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten Linda Wedlin & Josef Pallas (red.)
Analys/Reportage
Långsamhetens lockelse i den jäktade akademin
Teknikutveckling, publiceringshets och excellenssträvanden har bidragit till ett ökat tempo i...