Skribent: Bo Eriksson

Historia
Stockholms blodbad sett från båda sidor
Furste av Norden – Kristian Tyrann Erik Petersson
Historia
Stockholms blodbad sett från båda sidor
Kristina Gyllenstierna – Kvinnan som stod upp mot Kristian Tyrann Marie-Louise Flemberg
Historia
Han ville förbättra Sveriges rykte utomlands
Den osynlige ärkebiskopen Elena Balzamo