Skribent: Carin Franzén

Filosofi & psykologi
Radikala tankar utvecklade i en tid av censur
Diderot – Tänkandets lycka Jacques Attali
Konstarterna & medier
Kan kritiskt tänkande utvecklas om alla har sin sanning?
Feminism i rörliga bilder Katharina Tollin & Maria Törnqvist
Filosofi & psykologi
Kritik av både reduktionism och gränsöverskridande
Psykoanalys och humaniora Per Magnus Johansson