Skribent: Charlie Järpvall

Konstarterna & medier
Rättshistoria utifrån medieteknikernas utveckling
Lagen och arkivet – Akternas mediehistoria Cornelia Vismann