Skribent: Christian Lenemark

Filosofi & psykologi
Historiskt perspektiv på subjektets kris
När vi talar om oss själva – Nedslag i subjektivitetens historia från Montaigne till Norén Carin Franzén
Konstarterna & medier
Återskapa redaktionen i den digitala offentligheten
Framtidens kritik – Två essäer Axel Andersson & Alexander Svedberg
Konstarterna & medier
Kritiska Perspektiv på digital humaniora
Digital humaniora – humaniora i en digital tid Per-Olof Erixon & Julia Pennlert (red.)