Skribent: Claudia Lindén

Filosofi & psykologi
Upplösning av gränsen mellan det privata och politiska befrämjar nyliberal individualism
Mellan jaget och världen – Feminism & etik under nyliberala villkor Evelina Johansson Wilén
Konstarterna & medier
Gångbara tolkningar av Virginia Woolfs romaner
Promenader i Virginia Woolfs London Lisbeth Larsson