Skribent: Dan Karlholm

Konstarterna & medier
Plädering för en hermeneutisk kulturdefinition
Defending Culture – Conceptual Foundations and Contemporary Debate Johan Fornäs
Filosofi & psykologi
Lärd bok för att komma tidens verkningar på spåren
Tid – Vad den gör med oss och vi med den Rüdiger Safranski