Skribent: Dan Karlholm

Konstarterna & medier
En bok inte helt lätt att ringa in
Konstringar – Vad gör samtidskonsten? Maria Lind
Konstarterna & medier
Plädering för en hermeneutisk kulturdefinition
Defending Culture – Conceptual Foundations and Contemporary Debate Johan Fornäs
Filosofi & psykologi
Lärd bok för att komma tidens verkningar på spåren
Tid – Vad den gör med oss och vi med den Rüdiger Safranski