Skribent: Daniel Sävborg

Konstarterna & medier
Isländsk högmedeltid konstruerade bilden av det fornnordiska arvet
Snorre och sagorna – De isländska källorna till vår äldre kulturhistoria Mikael Males
Historia
Regenter bekämpades med sodomirykten
Olydnadens söner – Sodomi som politiskt vapen i det senmedeltida Europa Henric Bagerius
Klassikern
En nyöversättning som är nutida läsares gamman
Litteraturvetaren Lars Lönnroths nyöversättning av den poetiska Eddan utmärks av ett...