Skribent: Daniel Strand

Politik & samhälle
Begreppet fascism riskerar att förlora sin precision
Fascismens metoder – Att skilja ”dom” från ”oss” Jason Stanley (övers. Linus Kollberg)
Historia
Betoningen på Hitler skymmer andra aktörer
Nationalsocialismen – Från massrörelse till Führervälde och utrotningskrig Hans-Ulrich Wehler