Skribent: David Dunér

Klassikern
Metoder för att övervinna det mänskliga tänkandets svagheter
Den engelske filosofen och politikern Francis Bacons (1561–1626) verk Novum Organum...