Skribent: Emma Hilborn

Historia
Företrädde både liberalism och aristokratiska värderingar
Den aristokratiske rebellen – Magnus Jacob Crusenstolpe i 1800-talets offentlighet Bo Hammarlund