Skribent: Eric Cullhed

Klassikern
Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...