Skribent: Erik Bengtsson

Tema | Det ojämlika Sverige
Sverige blev så jämlikt just därför att det tidigare hade varit så ojämlikt
Uppfattningen att Sverige sedan länge varit ett jämlikt land har fått...