Skribent: Erik Bengtsson

Debatt
Debatt: Svante Nycander och Erik Bengtsson
I Respons 5/2019 hävdade Erik Bengtsson att Sverige blev så jämlikt...
Tema | Det ojämlika Sverige
Sverige blev så jämlikt just därför att det tidigare hade varit så ojämlikt
Uppfattningen att Sverige sedan länge varit ett jämlikt land har fått...