Skribent: Erik Florin Persson

Utblick
Den svarta oljan på den vita duken
Det ligger nära till hands att se ett släktskap mellan oljan,...