Skribent: Erik Westholm

I Fokus | Land och stad
Urbankolonial safari på den svenska landsbygden
Just nu finns en stark drift att befästa klyftan mellan land...