Skribent: Evelina Johansson Wilén

Essä
Kvinnostrejkerna en frontalattack mot den nyliberala feminismen
Den våg av kvinnostrejker som har svept över världen är ett...
Konstarterna & medier
Ville göra läsarna solidariska med textens värld
”Jag vill sätta världen i rörelse” – En biografi över Selma Lagerlöf Anna-Karin Palm
Essä
Feminism och nymaterialism – En lyckad kombination?
Den feministiska kampen har huvudsakligen inriktat sig på att förändra kulturella...
Konstarterna & medier
Brottstycken ur någonting större
Förbjuden frukt – Litterärt, franskt och kvinnligt Lena Kåreland