Skribent: Fredrik Svenaeus

Ekonomi
Svagt underlag för tesen om psykofarmakas farlighet
Pillerparadoxen Robert Whitaker (Övers. Mikael Fant)