Skribent: Fredrik Svenaeus

Tema | Vi vantrivs i välfärden
När vi får det bättre blir vi missbrukare av dagdrömmar
Både Roland Paulsen och Christian Rück försöker i sina böcker besvara...
Ekonomi
Svagt underlag för tesen om psykofarmakas farlighet
Pillerparadoxen Robert Whitaker (Övers. Mikael Fant)