Skribent: Göran Larsson

Filosofi & psykologi
Risk för Tendentiöst urval och romantiserande läsningar
Visdomens hus – Muslimska idévärldar 600–2000 Ronny Ambjörnsson & Mohammad Fazlhashemi
Debatt
Boken recenseras på andra premisser än den är skriven
Mattias Martinson kritiserar i Respons 3/2017 författarna i Vad är religion?...
Historia
Världens största folk utan en egen stat
Inga vänner utom bergen – Kurdernas historia Ingmar Karlsson