Skribent: Gudrun Persson

Politik & samhälle
Han ville befria Ryssland från imperiedrömmarna
Boris Jeltsin – Reformatorn som inte nådde ända fram Stig Fredrikson
Politik & samhälle
Memoarer skrivna som en UD-rapport
Ryssland och svensk säkerhetspolitik – 50 år i utrikespolitisk tjänst Sven Hirdman