Skribent: Hanna Bornäs

Krönika
Med kroppen som medium
De senaste veckorna har jag tillsammans med en kollega lagt sista...
Krönika
Skidspårets upplysta despoti
Trots global uppvärmning och allt kortare vintrar — eller just därför...
Debatt
Psykologer måste vidga perspektivet
Psykologen har fått en närmast ohotad position som expert på det...
Filosofi & psykologi
Reflektioner om människans självmedvetande
Den svåra konsten att se sig själv Peter Gärdenfors
Filosofi & psykologi
Tonläget är för uppskruvat men kritiken värd att ta på allvar
Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse Peter C. Gøtzsche
Tema | Management & mindfulness
Den medvetna närvarons paradoxer: fallet Främlingen
Romanklassikern Främlingen av Albert Camus kan ge oss ledtrådar till de...
Historia
Institutionen som övervakningscell och tillflyktsort
Inspärrad Roddy Nilsson & Maria Wallström (red.)
Filosofi & psykologi
När allt är statt i förändring måste man försvara sin oföränderlighet
Stå fast – Vägra vår tids utvecklingstvång Svend Brinkmann
Filosofi & psykologi
Psykoanalysens förföriskhet står mot KBT:s sunda förnuft
Två psykologer talar ut om KBT, psykoanalys och andra roliga saker Anders Almingefeldt & John Lagerstedt