Skribent: Hanna Bornäs

Krönika
Mannen som musa, mentor och monster
Ett avsnitt av journalisterna Ida Ölmedals och Malin Ekmans poddserie om...
Krönika
Till tvetydighetens försvar
Under våren är frågan om att utreda ett tredje juridiskt kön...
Krönika
Med kroppen som medium
De senaste veckorna har jag tillsammans med en kollega lagt sista...
Krönika
Skidspårets upplysta despoti
Trots global uppvärmning och allt kortare vintrar — eller just därför...
Debatt
Psykologer måste vidga perspektivet
Psykologen har fått en närmast ohotad position som expert på det...
Filosofi & psykologi
Reflektioner om människans självmedvetande
Den svåra konsten att se sig själv Peter Gärdenfors
Filosofi & psykologi
Tonläget är för uppskruvat men kritiken värd att ta på allvar
Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse Peter C. Gøtzsche
Tema | Management & mindfulness
Den medvetna närvarons paradoxer: fallet Främlingen
Romanklassikern Främlingen av Albert Camus kan ge oss ledtrådar till de...
Historia
Institutionen som övervakningscell och tillflyktsort
Inspärrad Roddy Nilsson & Maria Wallström (red.)
Filosofi & psykologi
När allt är statt i förändring måste man försvara sin oföränderlighet
Stå fast – Vägra vår tids utvecklingstvång Svend Brinkmann