Skribent: Hans Wolf

Konstarterna & medier
Hur Bachs musik har vandrat i tid och rum
Arvet efter Johann Sebastian Bach – En äventyrlig historia Erik Kjellberg
Konstarterna & medier
Skivaffärerna fungerade som musikuniversitet
Stockholms skivaffärer & skivbörsar – En 100-årig historia Torbjörn Sörhuus
Analys/Reportage
Musiken, dikten och diktatorn
Julian Barnes roman om Sjostakovitj aktualiserar frågan om gränsen mellan fakta...
Konstarterna & medier
I fotspåren på Schuberts Vinterresa
Schuberts Winterreise – En passionshistoria Ian Bostridge