Skribent: Henrik Bohlin

Filosofi & psykologi
Filosofen som gav oss mer än ett hum om förnuftets begränsningar
Hume – Liv och tänkande James A. Harris (övers. Jim Jakobsson)
Filosofi & psykologi
Upplysningen är mer omstridd än någonsin
Upplysningskritik Anders Burman & Inga Sanner (red.)