Skribent: Henrik Lundberg

Historia
Den analytiska filosofin i revolutionens tjänst
Vänsterdocenten Torbjörn Tännsjö
Filosofi & psykologi
Teoretiskt intressant men alltför alarmistisk
Den sekulära staten under belägring Christian Joppke
Utblick
Sartre anpassade existentialismen till efterkrigstidens myter
Drivs intellektuella av genuint engagemang eller eftersträvar de egen vinning? Detta...
Filosofi & psykologi
En alltför svepande kritik av postmodernism
Manifest för en ny realism Maurizio Ferraris