Skribent: Henrik Lundberg

Tema | Sekulariserade, och sen då?
Inte ens som död släpper gud sitt grepp om oss
Den brittiske idéhistorikern Peter Watson undersöker i Den gudlösa tidsåldern hur...
Tema | 68 i backspegeln
Kampen för att växla in politiskt rörelsekapital till akademiskt kapital
Ingen har hittills på allvar tagit sig an frågan om vänsterradikaliseringens...
Historia
Den analytiska filosofin i revolutionens tjänst
Vänsterdocenten Torbjörn Tännsjö
Filosofi & psykologi
Teoretiskt intressant men alltför alarmistisk
Den sekulära staten under belägring Christian Joppke
Utblick
Sartre anpassade existentialismen till efterkrigstidens myter
Drivs intellektuella av genuint engagemang eller eftersträvar de egen vinning? Detta...
Filosofi & psykologi
En alltför svepande kritik av postmodernism
Manifest för en ny realism Maurizio Ferraris