Skribent: Inga Sanner

Konstarterna & medier
Levandegör ett mänskligt öde från det förflutna
Diktarhjärtat – Lotten von Kræmers litteraturliv Anna Williams
Historia
De ville avskaffa nationerna för fredens skull
Drömmen om en gränslös fred – Världsmedborgarrörelsens reaktopi, 1949–1968 Jenny Gustafsson
Konstarterna & medier
Konstnär med andar som rådgivare
Mänskligheten kommer att förundras – Hilma af Klint. En biografi Julia Voss (övers. Aimée Delblanc)
Konstarterna & medier
Mellan förnyelse och värnande av det bestående
Slå rot i förvandlingen – Gunnel Vallquists liv och livshållning Alva Dahl
Filosofi & psykologi
Drömmen om att förstå det omedvetna
Sekelskiftet 1900 – August Strindberg och Sigmund Freud Per Magnus Johansson
Filosofi & psykologi
Självhjälpsbok med för stora vetenskapliga anspråk
Vem är du? – Den moderna forskningen om Big Five Petri Kajonius & Anna Dåderman
Konstarterna & medier
Feministisk pionjär med problematisk kvinnosyn
Den besvärliga Elin Wägner Ulrika Knutson
Filosofi & psykologi
Jagets väg till vishet – för dagens medelklass
Livsutvecklingens psykologi Kristina Elfhag
Utbildning
Inte bara pedagog utan visionär och kulturkritiker
Montessoris pedagogiska imperium – Kulturkritik och politik i mellankrigstidens Montessorirörelse Christine Quarfood
Filosofi & psykologi
Religionens betydelse för de klassiska ideologierna
Revolution and Revelation – Theology in the Political Thought of Friedrich Julius Stahl, Wilhelm Weitling and Karl Theodor Welcker Anton Jansson
Historia
Längtan tillbaka till tiden före det industriella genombrottet
Morgonrodnad – Socialismens stil och mytologi 1871–1914 Stefan Arvidsson
Konstarterna & medier
Analys känns redan gammaldags
Därför gör kärlek ont Eva Illouz
Historia
Kristna kvinnor centrala när barnpsykoterapin introducerades
Varm choklad och psykoterapi Åsa Bergenheim