Skribent: Jenny Danielsson

Analys/Reportage
Pandemipromenad i Los Angeles konstscen
Det är ännu för tidigt att summera hur pandemin inverkat på...
Konstarterna & medier
Kvinnor porträtterade varandra som jämlikar
Becoming Artists – Self-Portraits, Friendship Images and Studio Scenes by Nordic Women Painters in the 1880s Carina Rech
Konstarterna & medier
Allvarsam risktagare som älskade skönhet
Thielska Galleriet. Konsten – Huset – Tiden Patrik Steorn (red.)
Konstarterna & medier
Fantastisk bildvärld som bottnade i realiteten
Frida Kahlo – En biografi (övers. Margareta Eklöf) Hayden Herrera
Konstarterna & medier
Konstnärsliv som gjort för vita duken
Jag målar som en Gud – Ellen Thesleffs liv och konst Hanna-Reetta Schreck (övers. Camilla Frostell)