Skribent: Jens Ljunggren

Politik & samhälle
En alltför dualistisk bild av debatten
Med skuldkänslan som drivkraft – Om svenska Israelvänner och västfiender David Andersson