Skribent: Jesper Olsson

Tema | Ämne i förvändling
Litteraturvetenskapen öppnar sig mot en komplex social verklighet
Teoretiska förskjutningar inom humanvetenskaperna har tvingat litteraturvetenskapen att omdefiniera sig. Den...
Konstarterna & medier
Läsbart om Avantgardistisk oläsbarhet
Åke Hodell – Art and Writing in the Neo-Avantgarde Johan Gardfors
Konstarterna & medier
Tv-mediet mellan folkbildning och demokratisering
Samtida konst på bästa sändningstid David Rynell Åhlén