Skribent: Johan Boberg

Tema | Universitetets idé
Två röster om situationen på dagens svenska universitet
Johan Boberg: Kollegialiteten har trängts tillbaka Maciej Zaremba konstaterade i artikelserien...