Skribent: Johan Östling

Historia
Myten om den nordiska särarten
Die Welt des Nordens – Zwischen Ragnarök und Wohlfahrtsutopie: Eine kulturhistorische Dekonstruktion Bernd Henningsen
I Fokus | Kunskapens nya arenor
Kunskapsförmedlingens villkor i en balkaniserad offentlighet
Den mediala verklighet som nyss tycktes så självklar håller på att...
Historia
Mer fina tidsbilder än sammanhängande berättelse
Landet utanför – Sverige och kriget 1939–1940 Henrik Berggren
I Fokus | Marknadsakademi?
Marknadsekonomin har koloniserat universiteten
Den tyske sociologen Richard Münch analyserar universitetens utveckling mot akademisk kapitalism....
Debatt
Humanister behöver det svenska språket och det svenska språket behöver dem
Åtskilliga förespråkar att svenska universitet och högskolor ska övergå till engelska....
Analys/Reportage
Humanisters betydelse för samhället
Deras kunskap är väsentlig för våra ödesfrågor Under de senaste åren...
Essä
Universitetshistoria: Friska vindar över gammalt fält
Universitetshistoria upplever sedan ett decennium en renässans, vilket hänger samman med...
Naturvetenskap & teknik
Empiriska observationer och holistisk natursyn
Vetenskapens bortglömde hjälte Andrea Wulf
I Fokus | Universitetets idé
Humboldt­traditionen och universitetets framtid
I Tyskland diskuteras universitetets mål och mening med stor intensitet. När...
I Fokus | Europas urkatastrof
För Tyskland har första världskriget blivit historia
Den tyska historieskrivningen om första världskriget har länge mer varit en...
Klassikern
En Humboldt för efterkrigsvärlden
I Tyskland finns en lång tradition av att diskutera universitetets idé...
Historia
Överlevare som inte orkade vara överlevande
Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz Göran Rosenberg