Skribent: Johan Söderberg

I Fokus | Genus och ideologi
Att se studenten som kund hotar den akademiska friheten
Den amerikanska historikern Joan Wallach Scott undersöker i sin senaste bok...
I Fokus | Genus och ideologi
Värdeomdömet är oskiljaktigt från forskargärningen
En kartläggning av mediedebatten om jämställdhetsintegreringen och genusvetenskaperna visar ett tydligt...
Debatt
Underklassens disciplinering tvingar hela samhället följa efter
En vanlig vänsterståndpunkt i dag är att se normen som problemet,...
Debatt
Nordiskt sommaruniversitet
I slutet av juli höll Nordiskt Sommaruniversitet (NSU) sitt sextiofemte, men...
Utblick
Fransk debatt om skilsmässan mellan vänstern och folket
Att en större andel av den franska arbetarklassen röstar på Front...
Analys/Reportage
I backspegeln: Underdogmetafysik underblåser sekteristiska motsättningar
Debatten mellan sociologerna Howard Becker och Alvin Gouldner från 1968 är...