Skribent: Johan Svedjedal

Konstarterna & medier
Den mest levande människan blev som en sönderläst bok
Ett hemligt liv – Verner von Heidenstam och Kate Bang Martin Kylhammar
Debatt
Johan Svedjedal svarar Kungliga biblioteket, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet
1. Grundfrågan är enkel. Vi är ense om värdet av frivillig...
Debatt
Den öppna vetenskapen och dess fiender
Kravet på Open Access, som drivs av Kungliga Biblioteket och forskningsråden,...
Konstarterna & medier
Mest för internt akademiskt bruk
Personligt talat Maria Sjöberg (red.)
Historia
Motstånd mot bolsjevismen måste inte bero på antisemitism
Myten om judebolsjevismen Håkan Blomqvist