Skribent: Johan Wennström

Tema | Meningslös och menlös forskning
Risken för menlös forskning är inte överdriven
Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...
Filosofi & psykologi
Mer en självhjälpsbok än gedigen introduktion
Lycka på fullt allvar Katarina Blom & Sara Hammarkrantz