Skribent: Johanna Lindbladh

Tema | Östeuropeiska film
Stalintiden återkommande tema i östeuropeisk film
Film har spelat en viktig roll för att bearbeta trauman efter...
Tema | Östeuropeiska film
Tjernobyl blev en moralisk väckarklocka i postsovjetisk film
Det sovjetiska kärnkraftsprogrammet under 1960-talet var en fortsättning på Lenins dröm...